Aktualności

19 listopada 2021

Rozpoczęliśmy realizację 10. edycji badania "Europejski Sondaż Społeczny". Ze względu na trwającą epidemię COVID-19, badanie jest realizowane wyjątkowo przy użyciu ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów. (wcześniej było ono realizowane przy zastosowaniu wywiadu osobistego). Do wylosowanych z rejestru PESEL osób wysyłamy zaproszenia do udziału w badaniu z załączoną ankietą w formie papierowej. W badaniu można wziąć udział w badaniu na dwa sposoby: wypełniając ankietę internetową lub ankietę w formie papierowej.

Print Friendly, PDF & Email

IFiS PAN