przejdź bezpośrednio do treści

O Europejskim Sondażu Społecznym

Europejski Sondaż Społeczny (European Social Survey – ESS) jest jednym z największych i najważniejszych europejskich projektów badawczych w dziedzinie nauk społecznych. Jego inicjatorem był Komitet Ekspertów Europejskiej Fundacji Nauki (European Science Foundation).
Celem podstawowym ESS jest obserwacja zmian społecznych zachodzących w Europie: postaw wobec kluczowych problemów, zmian w systemach wartości i w zachowaniach.

Wyboru poruszanych w badaniu zagadnień, dokonuje Zgromadzenie Ogólne krajów uczestniczących w ESS, w którym reprezentowana jest także Polska.

 

Liczba krajów biorących udział w
ostatniej rundzie badania

 

Liczba przebadanych
respondentów

 

Liczba osób korzystających z
badania

Publikacje

Wyniki badania EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY są w szerokim zakresie wykorzystywane w książkach i artykułach naukowych publikowanych w Polsce i zagranicą. Wykaz obejmuje publikacje polskich autorów, które ukazały się w Polsce lub za granicą, oraz prace autorów zagranicznych wydane w Polsce

Wyniki ESS

Konferencje ESS

Wyniki badania EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY są w szerokim zakresie wykorzystywane w książkach i artykułach naukowych publikowanych w Polsce i zagranicą. Wykaz obejmuje publikacje polskich autorów, które ukazały się w Polsce lub za granicą, oraz prace autorów zagranicznych wydane w Polsce.