przejdź bezpośrednio do treści

Publikacje

Wyniki badania EUROPEJSKI SONDAŻ SPOŁECZNY są w szerokim zakresie wykorzystywane w książkach i artykułach naukowych publikowanych w Polsce i zagranicą. Wykaz obejmuje publikacje polskich autorów, które ukazały się w Polsce lub za granicą, oraz prace autorów zagranicznych wydane w Polsce. Inne publikacje można znaleźć na stronie http://www.europeansocialsurvey.org.

Wykorzystanie wyników badania ESS: Publikacje